Här kan du följa arbetet med utveckling av teknikämnet i Norrköpings kommun.Det kan vara information om utbildningar och kurser, lektionstips och andra saker som rör teknikämnet. Vi vänder oss till för-, grund- och gymnasieskola. Vill du dela med dig av något som ni gör i tekniken på din skola eller förskola, så skicka ett mail till charlotta.nordlof@norrkoping.se och hör också gärna av dig med tips på vad du vill läsa om på den här sidan.

Ett tips är att prenumenera på inlägg i den här bloggen (fyll i din mailadress i fältet här nedanför till höger) så får du ett mail varje gång det kommer ny information här på sidan.

onsdag 30 mars 2016

Sökes: tekniklärares åsikter om 21:a århundandets kompetenser

Här kommer en förfrågan till dig som undervisar i teknik att delta i en studie. Du deltar genom att besvara några frågor i en lite annorlunda typ av enkät. Du ska värdera olika kompetenser, utifrån vad du själv tycker.


21:a århundrandets kompetenser

Internationellt har under hela 2000-talet pågått en diskussion om framtida kompetenser, nyckelkompetenser, kunskaper för det 21:a århundradet eller vad man nu kallar dem. Detta har i vissa länder redan inneburit förändringar i skolans undervisning. Även i Sverige har tankar om en förändring av skolans mål förts fram exempelvis i Globaliseringsrådets slutrapport 2009: "Om arbetsuppgifterna växlar under karriären, samtidigt som det sannolikt ställs allt högre krav på flexibilitet och nytänkande, minskar betydelsen av specifika sakkunskaper. Istället ökar betydelsen av inlärningsförmåga, kritiskt tänkande,problemlösningsförmåga,kommunikationsförmåga och förmågan att hantera en stor mängd information."
 
Som ni sett så kommer under 2016 kurs- och läroplaner i alla ämnen och kanske speciellt i teknikämnen att omarbetas för att möta dessa utmaningar även om förändringarna mest verkar handla om digitalisering och IKT.
 
För att undersöka intresset och värdet för de övriga nyckelkompetenserna genomför vi en webbaserad enkät riktad till aktiva eller blivande lärare. På en hemsida får ni uppgift att sortera ett antal nyckelkompetenser efter hur viktiga eller oviktiga ni tycker de är. Enkäten är anonym och resultaten kommer att redovisas på gruppnivå på en internationell teknikkonferens samt i detta forum. Välkommen att delta och, kanske påverka framtidens teknikutbildningar.
 
Använd dator eller surfplatta och gå in på
www.bjorklund.it/21ST

Med vänlig hälsning
Lars Björklund
Lektor i teknikens didaktik, Linköpings universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar