Här kan du följa arbetet med utveckling av teknikämnet i Norrköpings kommun.Det kan vara information om utbildningar och kurser, lektionstips och andra saker som rör teknikämnet. Vi vänder oss till för-, grund- och gymnasieskola. Vill du dela med dig av något som ni gör i tekniken på din skola eller förskola, så skicka ett mail till charlotta.nordlof@norrkoping.se och hör också gärna av dig med tips på vad du vill läsa om på den här sidan.

Ett tips är att prenumenera på inlägg i den här bloggen (fyll i din mailadress i fältet här nedanför till höger) så får du ett mail varje gång det kommer ny information här på sidan.

tisdag 30 augusti 2016

200 timmar teknik!

Förra veckan kom den goda nyheten att teknikämnet ska få 200 egna timmar i grundskolan. Nu delar ju tekniken på 800 timmar tillsammans med fysik, kemi och biologi. Det har ju i vissa fall inte fungerat så bra, och teknikämnet har hamnat i skymundan. Det nya förslaget väntas träda i kraft sommaren 2017.

Vill du läsa regeringens promemoria så finns den här: En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Här följer ett stycke citerat från sidan 8 i promemorian, som sammanfattar det som gäller teknikämnet:

Ämnet teknik får egen tid  I dag är ämnet teknik inkluderat i den tid som har avsats för de naturorienterande ämnena. Såväl Skolverket som Skolinspektionen har framhållit att denna lösning medför att ämnet teknik inte utnyttjas till sin fulla kapacitet och att ämnet behöver synliggöras. I syfte att synliggöra och på så sätt stärka ämnet teknik lämnas det i promemorian ett förslag som innebär att ämnet teknik ska få en egen minsta garanterad undervisningstid i grundskolans stadieindelade timplan. Den minsta garanterade undervisningstiden i ämnet föreslås uppgå till totalt 200 timmar fördelad på 47, 65 respektive 88 timmar i låg-, mellan- respektive högstadiet.

 
Lägg märke till att en stadieindelad timplan föreslås, med 47 timmar teknik på lågstadiet, 65 på mellanstadiet och 88 på högstadiet.

200 timmar teknik!
Bild från:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARiksvei_200.svg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar