Här kan du följa arbetet med utveckling av teknikämnet i Norrköpings kommun.Det kan vara information om utbildningar och kurser, lektionstips och andra saker som rör teknikämnet. Vi vänder oss till för-, grund- och gymnasieskola. Vill du dela med dig av något som ni gör i tekniken på din skola eller förskola, så skicka ett mail till charlotta.nordlof@norrkoping.se och hör också gärna av dig med tips på vad du vill läsa om på den här sidan.

Ett tips är att prenumenera på inlägg i den här bloggen (fyll i din mailadress i fältet här nedanför till höger) så får du ett mail varje gång det kommer ny information här på sidan.

måndag 26 september 2016

Teknikundervisning för yngre barn

Här kommer ett tips om en litens skrift om teknik för yngre barn. Den är utgiven av Linköpings universitet och heter TEKNIKUNDERVISNINGEN I FÖRSKOLAN En internationell utblick och författare är Cecilia Axell. Det är en översikt som ger exempel på forskning om teknikundervisning för yngre barn. Den tar upp olika områden som kreativitet, genus och skisser och ritningar.
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:603758/FULLTEXT01.pdf


http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:603758/FULLTEXT01.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar