Här kan du följa arbetet med utveckling av teknikämnet i Norrköpings kommun.Det kan vara information om utbildningar och kurser, lektionstips och andra saker som rör teknikämnet. Vi vänder oss till för-, grund- och gymnasieskola. Vill du dela med dig av något som ni gör i tekniken på din skola eller förskola, så skicka ett mail till charlotta.nordlof@norrkoping.se och hör också gärna av dig med tips på vad du vill läsa om på den här sidan.

Ett tips är att prenumenera på inlägg i den här bloggen (fyll i din mailadress i fältet här nedanför till höger) så får du ett mail varje gång det kommer ny information här på sidan.

fredag 23 oktober 2015

Invigning av nationellt centrum för spridning av didaktisk forskning, i Norrköping.

Igår var det invigning av NATDID, Nationellt centrum för naturvetensapens och teknikens didaktik. "NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. Målet med detta är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta skolan vila på en vetenskaplig grund."  (http://www.liu.se/natdid?l=sv)

NATDID finns vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, och det var också här i Norrköping som invigningen ägde rum. På invigningen var många på plats; forskare, lärare, representanter från Skolverket, Skolforskningsinstitutet, de fyra ämnesdidaktisk centrumen (Teknik, Kemi, Biologi och Fysik), NT-utvecklare och många andra som verkar någon stans i fältet skola-forskning.

Linköpings universitets rektor Helene Dannetun invigningstalade. Tre forskare berättade om sina forskningsprojekt som alla på olika sätt handlade om att låta forskning och skola mötas, och om utmaningen i att mötas. De var alla mycket intressanta att lyssna på.
- Glenn Hultman är professor emeritus i pedagogiskt arbete och har bl.a. medverkat i SKOLFORSK och skrivit rapporten Transformation, Interaktion eller Kunskapskonkurrens. Forskningsanvändning i praktiken, talade om vad som händer när forskning omvandlas för att användas i skolan. Läs mer om detta i Venue: Forskningsanvändning i praktiken
- Pernilla Nilsson som är professor i naturvetenskapens didaktik talade under rubriken När undervisning gör skillnad - Lärares lärande i en learning study. Här finns en intressant artikel från Skolverket om hennes forskning: För mycket variation blir svårt för elever
- Margareta Serder, doktor i naturvetenskapens didaktik talade om ett forskningsresultats resa i skoldebatten. Det gav intressanta perspektiv på hur media hanterar forskningsresultat. Hennes avhandling heter ”Möten med PISA. Kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap” och den fick mycket uppmärksamhet i media. Läs gärna den här artikeln av henne: Om ett forskningsresultats resa i skoldebatten

Jag hoppas att vi Norrköping kommer ha nytta och glädje av att NATDID finns i vår kommun! Vill du följa NATDID i sociala medier så finns de på Facebook (sök på Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik) och på Twitter (@ncntd), #natdid. Hemsidan finns här: NATDID

Karin Stolpe, föreståndare för NATDID
"Vi vill hitta rum där lärare och forskare kan mötas".
Foto: C.Nordlöf.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar