Här kan du följa arbetet med utveckling av teknikämnet i Norrköpings kommun.Det kan vara information om utbildningar och kurser, lektionstips och andra saker som rör teknikämnet. Vi vänder oss till för-, grund- och gymnasieskola. Vill du dela med dig av något som ni gör i tekniken på din skola eller förskola, så skicka ett mail till charlotta.nordlof@norrkoping.se och hör också gärna av dig med tips på vad du vill läsa om på den här sidan.

Ett tips är att prenumenera på inlägg i den här bloggen (fyll i din mailadress i fältet här nedanför till höger) så får du ett mail varje gång det kommer ny information här på sidan.

måndag 30 mars 2015

Teknikkurser på Linköpings universitet

Här följer några tips på kurser från Linköpings universitet som går på distans i höst, för dig som vill fördjupa dig inom teknikdidaktik:

Fristående kurs, Teknik, 7,5 hp - länk till mer information
En fristående kurs på kvartsfart, som läses på distans. Det är allmän behörighet, du behöver alltså inte vara lärare för att läsa den här kursen. Så här presenteras kursinnehållet:

I hela kursen relateras innehåll och förhållningssätt till teknikens didaktik. Kursen tar upp olika tankegångar om teknik liksom hur utvecklandet av olika standardlösningar bidrar till individers tekniska bildning.
Kursen behandlar några av teknikens centrala begrepp, modeller och teorier, så som t.ex. behov, drivkrafter och villkor. Genom dessa belyses även teknikens särart och dess dualistiska karaktär, liksom dess relation till hållbar utveckling. Olika tekniska arbetsformer, t.ex. konstruktionsarbete och teknisk dokumentation av olika slag illustreras i kursen, samt hur dessa ger olika möjligheter till lärande och kommunikation av teknisk kunskap.
Teknikundervisningens traditioner i den svenska grundskolan ges en historisk tillbakablick för att visa på skiftningar med avseende på ämnesinnehåll och arbetssätt/kunskapssyn i framför allt läromedel, kursplaner och andra nationella styrdokument. Teknikens och teknikundervisningens villkor belyses därvid även ur bland annat internationella, klass- och genusrelaterade aspekter. Kursen tar även upp perspektiv på olika värderings- och kunskapssyner inom teknik.

Teknik för lärare år 1-3, 7,5 hp - länk till mer information
En kurs på kvartsfart, som läses på distans. Ingår i lärarlyftet 2.

Teknik för lärare år 4-6, 7,5 hp - länk till mer information
En kurs på kvartsfart, som läses på distans. Ingår i lärarlyftet 2.  
Så här presenteras kursinnehållet för båda dessa kurser:

Med utgångspunkt i forskning om teknikens didaktik ger kursen grund-läggande kunskaper, färdigheter och förmågor nödvändiga för att undervisa i Teknikämnet för åren 1-3. Genom att följa och själva pröva den ämnesdidaktiska forskningens resultat kring lärande och elevers kunskapsutveckling i teknik övar deltagaren en förmåga att välja stoff och arbetsmetoder samt att planera, undervisa samt utvärdera sin undervisning.

Ämnesinnehållet är tematiserat och anknyter till läroplanens övergripande mål att relatera teknikämnet till frågor om hållbar utveckling, natur, människa och samhälle. Ämnesinnehållet utgår från grundskolans kursplaner och ger deltagarna både en fördjupad egen förståelse och kunskap och genom den ämnesdidaktiska forskningens resultat. Läro-medel, IKT-verktyg och olika ansatser till ett undersökande arbetssätt analyseras och problematiseras.

Teknikens sätt att generera ny kunskap och olika sätt att lösa problem studeras såväl teoretiskt som praktiskt. För att förstå den konstruerade världen behandlas teknikfilosofi och teknikhistoria, d.v.s. hur människan har definierat, betraktat och förhållit sig till tekniken. Därtill ingår det i kursen att hitta sätt att förstå och problematisera de behov, drivkrafter och villkor som ligger bakom teknikens utveckling. Hur detta påverkar människa, samhälle och natur samt vilka konsekvenser detta har fått och kommer att få, är viktiga moment för att förstå begreppet hållbar utveckling.

Relationen mellan teknik, naturvetenskaperna och olika konstformer behandlas också, liksom perspektiv som har etisk karaktär och rör sociala och kulturella förändringar eller genus och makt. Platsens betydelse för lärandet exemplifieras genom att de studerande får genomföra undervisningsmoment på sina hemorter. Elevers problem att hantera struktur och funktionsbeskrivningar och att förstå tekniska system kommer att diskuteras liksom användandet av modeller och metaforer. Grundläggande kunskaper om den utbildningsvetenskapliga forskningsprocessen ingår i kursen och i projektform planerar, genomför och presenterar deltagarna en mindre ämnesdidaktisk studie.
onsdag 25 mars 2015

Teachmeet


Imorgon kväll, torsdag 26/3, är det dags för teachmeet på nätet. Håll utkik i Facebookgruppen "Teknikämnet i fokus".

måndag 23 mars 2015

Vilket material är bäst för miljön?

Det beror nog på vem man frågar. Den här bilden, som är svår att läsa här men som finns med i tidningen "Ingenjören", nr 1 2015 på sid 27, ger kort och tydlig information om tre sorters påsar.


Att fundera på vilket material som är bäst att använda till kassar och påsar kan leda till intressanta diskussioner. Hur avgör man vad som är bäst för miljön?

Sidan http://www.ingenjoren.se/ kan säkert erbjuda intressant läsning för oss som jobbar med teknik i skolan, så titta in där då och då för inspiration.

torsdag 19 mars 2015

Om nanoteknik på Skolverkets konferens i Naturvetenskap och Teknik

För ett par veckor sedan höll skolverket del två av tre i en konferensserie i Naturvetenskap och Teknik, för lärare och skolledare på gymnasiet. Det är en del av NT-satsningen.

Maria Strömme som presenterade sig som både professor i nanoteknologi och som uppfinnare hade en intressant föreläsning om nanoteknik, ett tvärvetenskapligt område som vi säkert kommer få höra mycket om i framtiden. Nanoteknik (eller nanoteknologi) presenteras så här på ne.se; "Teknik för att tillverka, påverka och hantera material och objekt med minst en dimension i storleksordningen 1–100 nanometer, det vill säga ett begränsat antal atomer."

Maria presenterade Nanoteknologin som nästa tekniska revolution som kan jämföras med t.ex. den tidigare textilindustrin, järnvägen eller datoriseringen. Idag kan vi inte förstå vad som kommer hända när den kommande revolutionen har nått sin topp, eftersom vi bara är i början nu. Det fick mig att tänka på ett citat jag hört:

”Jag tror att det finns en marknad i världen för kanske fem datorer.”  IBM:s styrelseordförande Thomas Watson 1943.
Kanske kommer vi se tillbaka på samma sätt på nanotekniken om 70-80 år!
 
Foto från Maria Strömmes presentation, revolutionerande krafter.

Maria menade att vi står inför två stora utmaningar; energiförsörjningen och den demografiska utvecklingen (på individ- och samhällsnivå), och att nanoteknik kan vara en lösning på båda dessa utmaningar. Nanoteknologi kan användas för att skapa framtiden solceller. Nanoteknologi kan också användas för att bota sjukdomar som cancer, och till material som kan få kroppen att återskapa nytt eget skelett.

Det Maria ville skicka med oss vara att "Ytan gör skillnaden", eftersom ytarean ökar när storleken minskar. Det är hemligheten bakom nanoteknologin och det som ger materialet önskade egenskaper.

Om nanoteknologi från Uppsala universitet 

Den sista konferensen i serien är planerad till den 16/9.tisdag 17 mars 2015

Tekla - teknikfestival för tjejer

På Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm anordnas Tekla den 18/4. En teknikfestival för tjejer mellan 11 och 18 år. På programmet finns bland annat 3D-printing, robotar och spelprogrammering. På kvällen medverkar Robyn som också är en av arrangörerna. Så här beskrivs festivalen:
TEKLA ÄR FÖR DIG SOM GILLAR ATT BYGGA, SKAPA OCH TESTA NYA SAKER. FÖR DIG SOM GILLAR MUSIK, ROBOTAR, SLADDAR, SPELA SPEL ELLER VARA KREATIV TILLSAMMANS MED ANDRA.

Även om du tycker att det är lite för långt till Stockholm, så gå i alla fall in och titta på sidan som är både är snyggt designad och intressant att läsa.

http://www.teklafestival.se/

torsdag 12 mars 2015

Barnböckerna kryllar av tekniska under

Tidningen Origo skriver om Cecilia Axell som nyligen disputerade vid Linköpings universitet med avhandlingen Barnlitteraturens tekniklandskap: En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus. Cecilia har kopplat ihop skönlitteratur och teknikdidaktik, och tittat på hur teknik skildras i barnböcker.

Här följer ett utdrag ur artikeln i Origo:
Cecilia Axell
De nyaste figurerna i avhand­­lingen är gubben Pettson och katten Findus.
– De böckerna går att läsa utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Pettson återvinner det mesta. Han säger att man ska spara allt för man vet aldrig när det kommer till användning. Det intressanta med hans uppfinningar är att de löser problem som knappast finns, eller gör det på ett sätt som är onödigt komplicerat. Tekniken blir konst.
Cecilia Axell hoppas att hennes forskning ska inspirera lärare att använda skönlitteratur för att ge eleverna olika perspektiv på teknikhistorien.
– Skolinspektionen har påpekat att det är stort fokus på tekniska prylar i undervisningen och att det på många skolor begränsar elevernas möjlighet att utveckla förmågan att reflektera över teknik i ett samhälleligt och historiskt sammanhang. Min slutsats är att skön­litterära barnböcker kan bidra till kreativa diskussioner om teknikens natur och dess inverkan på människor, miljö och samhälle både i dag och förr i tiden.

Läs gärna hela artikeln här;
Barnböckerna kryllar av tekniska under | Lärarnas Nyheter
fredag 6 mars 2015

Du har väl inte missat Teknikspanarna?

I höstas tipsade jag om Teknikspanarna här på bloggen; ett arbetsmaterial för år 4-6 som består av en TV-serie i sju delar. Programmen handlarom tre teknikspanande ungdomar som gör studiebesök på svenska teknikföretag för att lära sig mer om olika teknikteman. Det är redan 2000 lärare som har registrerat sig för materialet, och det skulle kunna tolkas som ett gott betyg!

Svenskt näringsliv skriver idag om materialet, läs artikeln här.  Och här finns en länk direkt till materialet.

Du som jobbar med Teknikspanarna på någon skola i Norrköping, hör gärna av dig och berätta vad du tycker! Kanske kan jag få komma till din klass och se vad ni gör, och skriva om er här på bloggen?
/Lotta
Charlotta.nordlof@edu.norrkoping.se

torsdag 5 mars 2015

Skräpplockardagarna

Norrköpings Kommun deltar precis som förra året i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2014 deltog över 750 000 hjältar runt om i landet!

För skolor och förskolor i Norrköping är det Skräpplockardagarna vecka 17-18 som gäller. Ni anmäler er på www.hsr.se/2015 Sista anmälningsdag är 5 april för att ni ska hinna få gratis skräpplockarmaterial. Norrköpings kommun distribuerar materialet som består av gula sopsäckar, mindre gula soppåsar samt engångstatueringar.

 Var med i kampen mot skräpet ni också! Håll Sverige Rents skräpplockaraktiviteter är också ett bra tillfälle för skolor och förskolor att arbeta pedagogiskt med frågor som nedskräpning, återvinning och konsumtion. Håll Sverige Rent har tagit fram pedagogiskt material som memory, häften med lekar och värderingsövningar, affischer, sagor, pyssel samt affischer och diplom som är gratis och finns att hämta här: http://www.hsr.se/skrapplockardagarna-i-skola-och-forskola/pedagogiskt-material
 

Tillsammans visar vi att nedskräpning är onödigt och fel!
Anmäl er redan idag!

 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till Malin Assargård som är kontaktperson för Skräpplockardagarna i Norrköpings kommun, via e-post malin.assargard@norrkoping.se eller telefon 0761-28 11 49.

måndag 2 mars 2015

Ny chans att få 10 000 kr till din teknikundervisning

Teknikföretagen delar ut 50 stipendier på 10 000 kr till teknikundervisningen. Mellan den 13/4 och 15/5 pågår nästa ansökningsperiod för dig som undervisar i år 4-6. Klicka på länken nedan redan nu för att se ansökningsformuläret och fundera på vad du vill söka pengar till, så är du väl förberedd. Tiden går ju så fort så här års!

http://teknikspanarna.se/stipendium/